Συμφωνία συνεργασίας ΕΜΠ και ΣΕΒ

Με απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στη συνεδρίαση της 8ης Νοεμβρίου 2021, εγκρίθηκε η συμφωνία συνεργασίας του Ιδρύματος με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

 

Η συμφωνία υπεγράφη την 14η Δεκεμβρίου 2021 στα γραφεία του ΣΕΒ, από τον Πρύτανη του ΕΜΠ Καθηγητή Ανδρέα Γ. Μπουντουβή και τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιο Ο. Βιδάλη. Την ίδια ημέρα και παράλληλα υπεγράφη συμφωνία του ΣΕΒ με το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

 

Ο κ. Βιδάλης δήλωσε: «Προχωράμε στην περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων και δύο πολύ σημαντικών ιδρυμάτων, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Ερευνητικού Κέντρου Δημόκριτος. Κοινός μας στόχος είναι να ενθαρρύνουμε τη μεταφορά τεχνολογίας, την ανταλλαγή γνώσης ως και τις κατάλληλες δεξιότητες ως κρίσιμα ζητούμενα για την προώθηση της καινοτομίας και την αξιοποίησή της από τις επιχειρήσεις. Και οι δύο συμφωνίες συνεργασίας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν φοιτητές, ερευνητές και τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής, του τεχνολογικού μετασχηματισμού της βιομηχανίας, και της ουσιαστικής ενδυνάμωσης των νέων ανθρώπων».

 

Ο κ. Μπουντουβής τόνισε:  «Η υπογραφή της συμφωνίας ΕΜΠ και ΣΕΒ παραμερίζει αγκυλώσεις και διαμορφώνει πλαίσιο και προοπτικές για συνέργειες με αιχμή τη σύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, με προτεραιότητα σε πράσινη μετάβαση και ψηφιακό μετασχηματισμό. Βασικά πεδία ενδιαφέροντος και συνεργασίας: Δικτύωση, πρακτική άσκηση φοιτητών, Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας, Κέντρο Ικανοτήτων, υποστήριξη διδακτορικής έρευνας βιομηχανικού ενδιαφέροντος, τεχνοβλαστοί,  Επιμόρφωση και Δια Βίου Μάθηση»

 

Από πλευράς ΕΜΠ παρέστησαν ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου και ο επικεφαλής του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΜΠ Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών Άγγελος Τσακανίκας. Από πλευράς ΣΕΒ παρέστησαν, ο κ. Μάρκος Βερέμης, Συμπρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, ο κ. Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, η κ. Μάγκι Αθανασιάδη, Διευθύντρια του Τομέα Καινοτομίας του ΣΕΒ και ο κ. Γιάννος Μητσός συντονιστής των προγραμμάτων συνεργασίας.

 

Δελτίο Τύπου και στιγμιότυπα από την υπογραφή της συμφωνίας στους συνδέσμους: link1 , link2

 Back to top