Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωσης

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι η Σύγκλητος, στη Συνεδρίαση της 28.04.2017, τροποποίησε την από 12.04.2016 απόφασή της που αφορά στη χορήγηση του βραβείου για την Καλύτερη Διδακτορική Εργασία Έτους 2014, ως προς τα χορηγούμενα ποσά, καθώς εκ παραδρομής είχαν αναγραφεί λανθασμένα αντί των σωστών, που έχουν ως εξής:

Περισσότερες πληροφορίες στην συνημμένη ανακοίνωση.Back to top