«Χορήγηση του Βραβείου «Απόστολος Χρ. Γιώτης» ακαδ. έτους 2020-2021

Σύμφωνα με την απόφαση της 18ης/2021 Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (07.10.2021) χορηγείται το «Βραβείο Απόστολος Χρ. Γιώτης» ακαδ. έτους 2020-2021 στον φοιτητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών με Α.Μ. 01117035. Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι και τις 20.10.2021. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.
 Back to top