Ψήφισμα της Συγκλήτου για το θάνατο του Ομότιμου Καθηγητή Παύλου Μαρίνου

Το ψήφισμα της Συγκλήτου είναι συνημμένο

 

Παρατίθεται ανακοίνωση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών για τον εκλιπόντα.

 


Back to top