Κληροδότημα «Υποτροφιών Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα» 2016-2017

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι από το Κληροδότημα «Υποτροφιών Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα» χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε προπτυχιακό φοιτητή του Ιδρύματος για το ακαδ. έτος 2016-2017. Προϋποθέσεις χορήγησης της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης:

1.      η φοίτηση, κατά προτίμηση, στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

2.      η ελληνική υπηκοότητα ή καταγωγή

3.      η ηλικία μέχρι 36 ετών

4.      η αποφοίτηση από Λύκειο της Τρίπολης Αρκαδίας και επικουρικώς από Λύκειο άλλη πόλης του νομού Αρκαδίας

5.      η οικονομική αδυναμία του υποψηφίου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του που συνδέονται άμεσα με τις σπουδές του όπως είναι τα έξοδα διαμονής-διατροφής, η αγορά πρόσθετων βιβλίων, η προμήθεια τεχνολογικών βοηθημάτων, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, η εκπαίδευση σε υπολογιστές, κλπ.

6.      η διάκριση του υποψηφίου ως προς το χαρακτήρα (καλός και ηθικός χαρακτήρας) και τα πνευματικά του χαρίσματα.

 

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη ανακοίνωση.Back to top