Πλήρωση «4» θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «REGALE: An Open Architecture to Equip Next Generation HPC Applications with Exascale Capabilities»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «REGALE: An Open Architecture to Equip Next Generation HPC Applications with Exascale Capabilities» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/6002, με Ε.Υ τον Καθ. Κ. Γιαννάκογλου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «EuroHPC JU» που συγχρηματοδοτείται από το «European High Performance Computing Joint Undertaking – EuroHPC JU» και την «Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας».

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 02-09-2021Back to top