Επαναπροκήρυξη της Υποτροφίας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΣΑΝΤΙΛΗ» ΕΤΟΥΣ 2013 με βάση την τρίτη προϋπόθεση επιλογής δικαιούχων

Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΣΑΝΤΙΛΗ» ΕΤΟΥΣ 2013 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ. 

Η υποτροφία χορηγείται για ένα έτος στον φοιτητή/τρια, από κάθε μία Σχολή του ΕΜΠ, οι οποίες θα εναλλάσσονται περιοδικά ανά έτος, ο/η οποίος/α:

·         είναι ελληνικής καταγωγής και υπηκοότητας,

·         πέρασε όλα τα μαθήματα του 1ου έτους σπουδών (μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου) κατά το ακαδ. έτος 2012-2013,

·         συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας και

·         είναι οικονομικά αδύνατος/η.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 400€.

 

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη ανακοίνωση.Back to top