Επίδοση του Βραβείου στη Μνήμη «Γεωργίου Χαρτοματζίδη» έτους 2016

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι, σύμφωνα με την απόφαση της 3ης/2017 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (17.03.2017), θα χορηγηθεί το Βραβείο στη Μνήμη «Γεωργίου Χαρτοματζίδη» έτους 2016 στον διπλωματούχο της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, κ. ΛΕΩΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Γρηγορίου, ο οποίος συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στον κύκλο σπουδών Μηχανικού Παραγωγής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εν λόγω Βραβείου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην συνημμένη ανακοίνωση.Back to top