Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα βραβεία Δ. Χωραφά έτους 2021

Χορηγείται παράταση για την υποβολή των αιτήσεων για τα βραβεία του Ιδρύματος Δ. Χωραφά έτους 2021, τα οποία θα απονεμηθούν σε δύο υποψήφιους διδάκτορες ή/και διδάκτορες του ΕΜΠ, που θα ολοκληρώσουν τη διατριβή τους από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στο έως και τις 14 Απριλίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιθυμούν περαιτέρω διευκρινήσεις, μπορούν ν’ απευθυνθούν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, στα τηλέφωνα 210 7721356 και 210 7721820

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.Back to top