Διατάραξη διεξαγωγής διαδικτυακών μαθημάτων

Το τελευταίο διάστημα έχει επιχειρηθεί παράνομα η διατάραξη της διεξαγωγής διαδικτυακών μαθημάτων του ΕΜΠ σε βάρος των φοιτητών μας και της ομαλής παροχής του διδακτικού έργου. Είναι σαφές ότι το ΕΜΠ έχει μεριμνήσει τεχνικά για την προστασία της διδακτικής δραστηριότητας και την αποσόβηση τέτοιων παράνομων πράξεων στο μέλλον. Είμαστε, όμως, εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι να προχωρήσουμε άμεσα στην άσκηση όλων των διαθέσιμων ενδίκων βοηθημάτων, ιδίως, ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης διερεύνηση των πιο πάνω αξιόποινων πράξεων και να εντοπιστούν οι υπαίτιοι.

 

Από την ΠρυτανείαBack to top