Χορήγηση μίας υποτροφίας από το κληροδότημα «Χρ. Γκανιώτη - Παπαγεώργη» σε φοιτητή του Ε.Μ.Π. που εισήχθη το έτος 2020.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα χορηγήσει από το κληροδότημα «Χρ. Γκανιώτη - Παπαγεώργη» μία υποτροφία σε φοιτητή του Ε.Μ.Π. που εισήχθη το έτος 2020.   Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στην συνημμένη ανακοίνωση.Back to top