Έκδοση Πιστοποιητικού ισοτιμίας διπλώματος Ε.Μ.Π. με το Master Ομοταγών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

Λόγω της πρόσφατης αλλαγής της ιστοσελίδας του Ε.Μ.Π. και για τη διευκόλυνση της ανεύρεσης των πληροφοριών σχετικών παλαιότερων ανακοινώσεων (30/5/2013 και 16/6/2009) επαναλαμβάνεται με την παρούσα, ότι οι ενδιαφερόμενοι για την έκδοση Πιστοποιητικού ισοτιμίας με Master (απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου της 4ης/6/2009) παρακαλούνται να προσκομίσουν την παρακάτω αίτηση, ακολουθώντας τις οδηγίες που επισυνάπτονται.Back to top