Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με α/α συστήματος: 90985

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανακαίνιση Χώρων Παλιάς Βιβλιοθήκης στο συγκρότημα Γενικών Εδρών και διαμόρφωση γραφειακού χώρου σε εργαστήριο υπολογιστών (PC-lab) της σχολής ΝΜΜ στην  Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου –Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις»Back to top