ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020-2023

Λεπτομέρειες ακολουθούν στη συνημμένη προκήρυξη.Back to top