Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (άρθρο 117 του ν.4412/2016) για το έργο: «Προσβασιμότητα από ΑμΕΑ στο κτήριο εστιατορίου και δημιουργία χώρων υγιεινής ΑμΕΑ στο ισόγειο του κτηρίου Η/Υ»Back to top