Προκήρυξη βραβείου «Αριστείας στη Ρομποτική & Αυτοματισμό, Κων/νος Μαυροειδής» έτους 2017

Χορήγηση ετήσιου βραβείου αριστείας στη ρομποτική & αυτοματισμό Κων/νος Μαυροεϊδης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. σε δύο μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς σπουδαστές του Τομέα Μηχ. Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη συμμετοχή τους με παρουσίαση εργασίας σε έγκριτα Συνέδρια Ρομποτικής παγκοσμίου εμβέλειας π.χ. IEEE/ICRA, IROS, RSS, IEEE/CIS-RAM, IFToMM/Romans. 

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.Back to top