Χορήγηση Θωμαϊδείου Βραβείου σε φοιτητές που δημοσίευσαν εργασία σε επιστημονικό περιοδικό ή σε συνέδριο με σύστημα κριτών έτους 2017

Σύμφωνα με την απόφαση της 3ης / 2019 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (12.04.2019) απονέμεται το Θωμαΐδειο Βραβείο για τις δημοσιεύσεις έτους 2017 στους 250 δικαιούχους των 241 βραβευµένων εργασιών ως ακολούθως:
1. βραβεύονται 180 δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά µε ποσό ύψους 261,65 ευρώ ανά εργασία σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 (συνημμένο Αρχείο 1) και
2. απονέμεται τιµητικός έπαινος χωρίς χρηµατική χορηγία στις 61 δηµοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων σύµφωνα µε τον Πίνακα 2 (συνημμένο Αρχείο 1)
Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ και στις προθήκες του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, έως  και τις 16.05.2019. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.
 Back to top