Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του κτιρίου Γκίνη: πρόταση για διαβούλευση στην κοινότητα του ΕΜΠ

Πληροφορίες Διαβούλευσης

  • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 03 Αυγούστου 2021
  • Ανοικτή σε Σχόλια έως: Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021

Στη διαβούλευση είχαν προσκληθεί όλα τα μέλη της κοινότητας του ΕΜΠ.

Η υποβολή σχολίων έχει ολοκληρωθεί. Μπορείτε να διαβάσετε τα σχόλια κάνοντας κλικ στις ακόλουθες εικόνες (χρονολογική σειρά):

το συνημμένο αρχείο του τελευταίου σχολίου εδώ

Βρείτε ακολούθως την εισηγητική πρόταση.

 Back to top