Κώστας Χαριτίδης, Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών – Αντιπρόεδρος του ΕΛΙΔΕΚ

Charitidis

 

Θερμά συγχαρητήρια στον συνάδελφο Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Κώστα Χαριτίδη για την εκλογή του στη θέση του Αντιπροέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). Η εκλογή του κ. Χαριτίδη αποφασίστηκε ομοφώνως κατά την 173η Συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

 

Ευχόμαστε ολόψυχα μία επιτυχή και δημιουργική θητεία!Back to top