1837-2017, 180 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠ

PRESS KIT

ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

 

Νο 1: Λοϊζος Βικ. Λάντσας, Προοπτικό του Πολυτεχνείου, 1885. Υδατογραφία
(Συλλογή Ε.Μ.Π.)
Στον πίνακα απεικονίζεται το συγκρότημα όπως ήταν στην εποχή αυτή, εκτός από το Μηχανουργείο, παρόλο που η κατασκευή του έχει ολοκληρωθεί.
Νο 2: Ε.Μ.Π. Συγκρότημα Πατησίων, Κτίριο Αβέρωφ
(Συλλογή Ε.Μ.Π.)
No 3: Ε.Μ.Π. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
(Συλλογή Ε.Μ.Π.)
Νο 4: Ε.Μ.Π. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κεντρική Βιβλιοθήκη
(Συλλογή Ε.Μ.Π.)
Νο 5: Ε.Μ.Π .Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
(Συλλογή Ε.Μ.Π.)
Νο 6: Ε.Μ.Π. Συγκρότημα Πατησίων, Ιστορική Βιβλιοθήκη
(Συλλογή Ε.Μ.Π.)
Νο 7: Ε.Μ.Π. Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
(Συλλογή Ε.Μ.Π.)
Νο 8: Ε.Μ.Π. Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας
(Συλλογή Ε.Μ.Π.)
Νο 9: Αφίσα εορτασμού 180 χρόνων Ε.Μ.Π.
Νο 10: Banner εορτασμού 180 χρόνων Ε.Μ.Π
1837-2017, 180 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠ


Back to top