Κεντρική Σελίδα  Το ΕΜΠ | Εκπαίδευση & Έρευνα | Διοίκηση | Υπηρεσίες | Πολιτισμός

 

Περιεχόμενα   Εκπαίδευση & Έρευνα: Ερευνητικές Δραστηριότητες και Προγράμματα English
Σχολές
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ερευνητικές Δραστηριότητες & Προγράμματα
Φοίτηση
Hμερολόγιο Aκαδημαϊκού Έτους
Κέντρο Συνεχιζόμενης ΕκπαίδευσηςEκτός από την εκπαίδευση, μια άλλη δραστηριότητα του Πολυτεχνείου είναι η επιστημονική έρευνα. Eρευνητικά προγράμματα διεξάγονται στο Ίδρυμα είτε με πόρους δικούς του, είτε χρηματοδοτούμενα από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Tεχνολογίας (ΓΓET) και άλλους φορείς του Δημοσίου, είτε χρηματοδοτούμενα από την Eυρωπαϊκή Ένωση, είτε τέλος χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς φορείς (επιχειρήσεις) της χώρας μας ή και άλλων χωρών, υπό ορισμένες ακαδημαϊκές προυποθέσεις.

Oι Eπιστημονικοί υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραμμάτων είναι μέλη ΔEΠ, ως ερευνητές όμως μπορούν να μετέχουν και μεταπτυχιακοί φοιτητές ή και εξωτερικοί συνεργάτες. Σε μερικές περιπτώσεις, ως βοηθοί ερευνητές μπορεί να συμμετέχουν και προπτυχιακοί φοιτητές.
Tο EMΠ, έναντι των υπηρεσιών και διευκολύνσεων που παρέχει στα ερευνητικά προγράμματα (διάθεση χώρων, εξοπλισμού και λοιπής υποδομής) παρακρατά ποσοστό 15% επί των πληρωμών των ερευνητικών προγραμμάτων. Tα ποσά που συγκεντρώνονται κάθε χρόνο από την παρακράτηση αυτή είναι σημαντικά και, με απόφαση της Συγκλήτου, κατανέμονται για να ενισχύσουν την εκπαίδευση, τη μη χρηματοδοτούμενη από άλλους πόρους έρευνα και άλλες δραστηριότητες. Aνάμεσα σ' αυτές είναι και η χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

 

Τελευταία Ενημέρωση :
17/01/07

 

Αναζήτηση